Dagsarkiv: juni 6, 2012

Detta är livet

Yusuf Rasul

Det här är mitt liv!
Detta liv är min!
Mitt liv är detta!
Vi kan ändra ordföljden, men innebörden är en – Life!
Livet är både i ord och dess betydelse – Life!
Livet har en enda mening – liv!
Livet är orubblig regelbundenhet!
Ingen kan ändra meningen med livet!
Ingen kan ändra flödet av liv!
Livet är livet överallt!
Livet i gränder, och i hela världen – Life! Läs mer

Mannen i FÖNSTRET

Yusuf Rasul

Jag har inte berättat för någon om det här fallet som blev över alla mina tankar. Men vad ska jag göra? Jag måste på något sätt avlasta mitt hjärta, trots allt. Jag kanske kan ladda från mig på detta sätt.
Jag har alltid sett med känslomässig chock på flickan som bor i huset bredvid. Det är så jag känner idag, också. I början gick mycket trevlig och vacker flicka i en stygg sätt som var väldigt passande till henne. Då tydligen hände något i hennes liv, och hennes hyss gav vika för förtvivlan. Denna sorgliga flickan hette Gulru.
En dag när jag skruva upp mitt mod och frågade henne varför hon var så ledsen … Och som i början av allt detta.
Känslan som fyllde hennes hjärta med sorg och lidande var kärlek.
Jag är kär i en ung man. Men kärleken har fört mig mer elände än glädje. Ju mer jag strävar efter honom ju längre vi glider isär. Så småningom en stor oöverstigligt hinder väcker mellan oss. Det barriär var ett fönster – sade Gulru mörkt. Läs mer

Человек за окном

Юсуф Расул

Об этом случае, переворошивший все мои мысли, я ещё никому не рассказывал. Но как быть? Надо же, мне, как-то, излить душу? Возможно, так будет легче.

Я всегда смотрел с потрясением на эту девушку, живущую в доме по соседству. И сегодня я в таком состоянии. По началу, необычайно приятная и красивая эта девушка, ходила озорной походкой, что ей очень шло. Затем, видимо, что-то случилось в её жизни, её озорство сменилось унылостью. Эту грустную девушку звали Гульру. Однажды набравшись смелости, я спросил у Гулбру, почему она так грустна… Всё началось с этого.

Чувство, переполнившее её сердце печалью и страданием, было Любовью. Läs mer

Эпифании

Юсуф Расул

ЭТО ЖИЗНЬ

Эта – моя жизнь!
Жизнь, эта – моя!
Моя жизнь – эта!
Как бы не меняй места слов, смысл один – Жизнь!
Жизнь – и в слове, и в значении – Жизнь!
Жизнь – однозначное значение – Жизнь!
Жизнь – незыблемая закономерность!
Ни кто не в силах изменить значение Жизни!
Ни кто не может изменить течение Жизни!
Жизнь – всюду Жизнь! Läs mer

Деревья мои друзья

Юсуф Расул

Твой стан, устремлённый высь, могучий, покрытый грубой, шершавой корой, как огромный минарет, рухнул на землю. От удара задрожала земля. Тревожные голоса птиц, взбудоражили в лесу тишину и покой.

Ты рухнул на землю, захлёбываясь в крови зелённым цветом.

Такую картину, мне нелегко было видеть, как равнодушный зритель.

Это было, воистину, убийством! Среди людей, совершивших это убийство, находился и я.

Люди бегали вдоль твоего длинного ствола. Кто-то рубил разросшиеся по сторонам твои огромные ветви. Кто-то другой, шагами измерял, и ставил отметки на твоём стволе, чтобы распилить тебя на пятиметровые брёвна.

Я не смог спокойно смотреть на это убийство. Нечто, комом перекрыло моё дыхание. Сердце изнывая, плакало. Läs mer

This is Life

Yusuf Rasul

This is my life!
This life is mine!
My life is this!
We can change the word order, yet the meaning is one – Life!
Life is both in the word and in its meaning – Life!
Life is has a single meaning – Life!
Life is unshakable regularity!
No one can change the meaning of Life!
No one can change the flow of Life!
Life, Life is everywhere!
Life in alleyways, and in the whole world – Life! Läs mer

The MAN IN THE WINDOW

Jusuf Rasul

I have not told anyone about this case which turned over all my thoughts. But what shall I do? I must somehow unburden my heart, after all. Perhaps I can load off my mind in this way.
I have always looked with emotional shock at the girl living in the house next door. That’s the way I feel today, too. In the beginning, the extremely pleasant and beautiful girl walked in a naughty way, which was very becoming to her. Then, apparently, something happened in her life, and her mischief gave way to despondency. This sad girl’s name was Gulru.
One day I screw up my courage and asked her why she was so sad… And that was beginning of all this.
The feeling that filled her heart with sorrow and suffering was Love. Läs mer