Detta är livet

Yusuf Rasul

Det här är mitt liv!
Detta liv är min!
Mitt liv är detta!
Vi kan ändra ordföljden, men innebörden är en – Life!
Livet är både i ord och dess betydelse – Life!
Livet har en enda mening – liv!
Livet är orubblig regelbundenhet!
Ingen kan ändra meningen med livet!
Ingen kan ändra flödet av liv!
Livet är livet överallt!
Livet i gränder, och i hela världen – Life!
Den eviga cirkulation av världen påminner ständigt dig om meningen med livet.
Allt från små partiklar till stora planeter är i ständig rörelse.
I de allra enorm värld människan, som en liten partikel, försöker, genom sina handlingar, att förmedla meningen med livet.
Denna partikel är ständigt i rörelse och i handling. Det betyder att den lever. Det är livet!
Upphörande av rörelse är lika med upphörande av liv!
En människa med sin kropp, sitt sinne och vilja är i ständig rörelse. Den mänskliga kroppen kan stoppa röra men hans sinne, kommer hans inre värld och hans ära aldrig sluta.
En människa kan dödas, men det är omöjligt att döda Life.
En människa kan dö, men hans liv kommer att fortsätta leva!

Kommentera